Trafikplats Jara Gard

Trafikplats Jära Gård

CEEQUAL Very Good – Construction Only Award Version 4, Jan 2012 | Jönköping, Sweden Client: Trafikverket Design: Norconsult AB Construction: Skanska Sverige AB, Väg och Anläggning Syd Assessor: Gary Rogerson Project Summary Project Jära Gård, close to Jönköping in Sweden, comprises of the construction of a new in-situ concrete bridge that will create a grade separated junction. … Continue reading “Trafikplats Jära Gård”